Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Palarnie w zakładach pracy

Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną liczbę popielniczek. Powinny być one ustawione w sposób nie narażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, ze powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Palarnia

Wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób,
aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Wyroby tytoniowe

Wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

Wyroby tytoniowe bezdymne

Wyroby tytoniowe przeznaczone do wąchania (tabaka), ssania, żucia lub wprowadzania do organizmu w innej postaci, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

Czy musi być palarnia w zakładzie pracy?

W wielu krajach obecnie obowiązują przepisy zakazujące palenia w miejscach pracy. W takim przypadku zakład pracy nie musi mieć specjalnie wyznaczonej palarni. Jeśli jednak palenie jest dozwolone, wówczas pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednio wyposażoną i wentylowaną palarnię, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy dla osób, które nie palą. W każdym przypadku, zaleca się, aby pracodawcy promowali zdrowy styl życia i podejmowali działania zmierzające do zmniejszenia narażenia pracowników na szkodliwe skutki palenia, na przykład poprzez oferowanie bezpłatnych programów pomocy w rzuceniu palenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Szkolenia BHP przez internet w czasie pandemii

Szkolenia BHP przez internet w czasie pandemii

Okres trwania pandemii koronowirusa to czas, w którym wiele zakładów pracy wciąż

Next
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza

Kod zawodu 751204 Charakterystyka stanowiska pracy Piekarz prowadzi procesy i

You May Also Like