Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Badania i pomiary czynników szkodliwych

Badania i pomiary czynników szkodliwych to ważny aspekt ochrony zdrowia i środowiska. Dzięki tym badaniom można zidentyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia człowieka i środowiska oraz określić ich poziom i skutki.

Badania i pomiary czynników szkodliwych mogą obejmować wiele różnych obszarów, takich jak:

 1. Zanieczyszczenie powietrza: badania jakości powietrza są ważne, aby określić poziomy szkodliwych substancji, takich jak pyły, tlenki azotu, ozon czy dwutlenek węgla, które mogą powodować choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.
 2. Toksyczność wody: badania jakości wody są kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego, ponieważ woda może zawierać substancje szkodliwe, takie jak pestycydy, metale ciężkie czy bakterie chorobotwórcze.
 3. Promieniowanie: badania promieniowania są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w pracy i ochrony zdrowia publicznego. Promieniowanie może pochodzić z różnych źródeł, takich jak urządzenia medyczne, elektrownie jądrowe czy promieniowanie kosmiczne.
 4. Substancje chemiczne: badania substancji chemicznych są ważne, aby określić ich toksyczność i wpływ na zdrowie i środowisko. Mogą to być substancje używane w przemyśle chemicznym, kosmetykach czy środkach czystości.
 5. Hałas: badania hałasu są ważne, aby określić poziomy hałasu i jego wpływ na zdrowie i środowisko. Hałas może być szkodliwy dla słuchu i może powodować problemy ze snem, a także wpływać na zachowanie zwierząt.

Badania i pomiary czynników szkodliwych są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i środowiska. Wyniki badań mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących regulacji i działań mających na celu ochronę zdrowia i środowiska.

Częstotliwość pomiarów

Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się:

 1. co najmniej raz na dwa lata – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN), określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
  zwanego dalej „NDN”;
 2. co najmniej raz w roku – jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.

Wzór

Jednostki uprawnione do wykonywania pomiarów

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne

Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe, które służą do gaszenia

Next
Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania

You May Also Like