Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika

Nazwa składnikaJednostka Cena za jednostkęZużyciepodczas jednego praniaCena za jedno pranie
woda1 m³5,40 zł0,05 m³0,27 zł
prąd1 kWh0,60 zł0,8 kWh0,48 zł
proszek1 kg5,71 zł0,07 kg0,40 zł
amortyzacja pralki0,10 zł
Koszt pracy1 h19,70 zł5 min1,64 zł
Razem: 2,89 zł
Tabela

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Osoby, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku

Next
Najważniejsze cele do realizacji w obszarze BHP

Najważniejsze cele do realizacji w obszarze BHP

Zapewnić, aby wszyscy pracownicy odbyli obowiązkowe szkolenia z zakresu