Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Kontrola trzeźwości pracowników po zmianach 2023

Obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu i czasie pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników, mających na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem, który ma wpływ zarówno na pracowników, jak i na otoczenie.

Wiele miejsc pracy, zwłaszcza te związane z obsługą maszyn, pracą na wysokościach, prowadzeniem pojazdów lub obsługą substancji niebezpiecznych, wymaga od pracowników bycia trzeźwymi, skupionymi i w pełni przytomnymi. Pracownicy, którzy są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, mogą stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

Dlatego wiele przedsiębiorstw i ustawodawstwo wprowadza polityki i przepisy, które mają na celu zapobieganie nadużywaniu substancji psychoaktywnych w miejscu pracy. Pracodawcy mogą przeprowadzać kontrole trzeźwości pracowników w różnych formach, takich jak testy na obecność substancji odurzających lub alkoholu w organizmie.

Zachowanie trzeźwości w miejscu pracy jest nie tylko obowiązkiem pracownika, ale także wpływa na ogólny poziom bezpieczeństwa i dobrą pracę zespołową. Pracownicy powinni być odpowiedzialni i świadomi konsekwencji, jakie może ponieść ich działanie, gdy naruszają te zasady.

Badanie na obecność alkoholu:

  Badania na obecność alkoholu obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, z użyciem ustnika który należy otwierać w obecności osoby badanej.

  Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie

  Badanie na obecność środków

  Badanie na obecność środków, polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia.

  Środki działające podobnie do alkoholu

  • morfina;
  • amfetamina;
  • kokaina;
  • kannabinoidy;
  • benzodiazepiny.

  Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.
  • Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
  Total
  0
  Shares
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Prev
  Zasady BHP przy pracy zdalnej

  Zasady BHP przy pracy zdalnej

  Praca zdalna, czyli wykonywanie pracy spoza tradycyjnego biura lub miejsca

  Next
  Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

  Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

  Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są istotne

  You May Also Like