Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest ogłaszany na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie to 80% a kwotowo to maksymalnie 300 000,00 PLN (z zastrzeżeniem limitów na wybrane rodzaje kosztów kwalifikowanych).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych

Przeczytaj, co powinieneś zrobić, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie projektu:

 1. Pobierz dokumenty dotyczące konkursu (przekierowanie na strone BIP) i zapisz je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 121 kb). 
 5. Sprawdź w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 5 000 kB), a zdjęcia mogą być przygotowane dodatkowo w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 500 kB). Możesz również przesłać pliki spakowane w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy przygotujesz wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl, wybierz opcję „Wysyłam Wniosek” i dodaj dokumenty do wysłania.

Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie i załączniki. Strona prewencja.zus.pl będzie aktywna od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

 1. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 2. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, które jest  potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Pobierz potwierdzenie w wersji pdf i zapisz je w swoim komputerze.

Ważne!

 • Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.
 • Wniosek wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Pamiętaj, aby zachować w swoim komputerze wysłaną wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, którą wysłałeś do ZUS.
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2022 r.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące konkursu, możesz przesłać pytanie, ale tylko pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Zanim wyślesz e-maila sprawdź Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi (plik pdf 729 kb) – może znajdziesz w nim odpowiedź na swoje pytanie.

Podstawa prawna

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Formularz OL-10. Wywiad zawodowy

Formularz OL-10. Wywiad zawodowy

Wywiad zawodowy OL10 to dokument publikowany na stronie Zakładu Ubezpieczeń

Next
Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

Dlaczego szkolenia BHP są ważne?

Szkolenia BHP to bardzo ważny element pracy, niezależnie od zajmowanego

You May Also Like