Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej może obejmować różne środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z jej produkcją.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie można podjąć w ramach takiego planu:

  1. Wprowadzenie systemów monitoringu i zarządzania energią: Dzięki systemom monitoringu można zbierać informacje na temat zużycia energii w budynkach, instytucjach czy przedsiębiorstwach. Systemy zarządzania energią pozwalają na optymalizację zużycia energii, na przykład poprzez automatyczne wyłączanie urządzeń w czasie, gdy nie są używane.
  2. Zachęty finansowe: Wprowadzenie programów zachęt finansowych dla przedsiębiorstw i konsumentów, którzy podejmują działania na rzecz ograniczenia zużycia energii, takie jak instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana przestarzałych urządzeń na energooszczędne czy modernizacja budynków.
  3. Etykiety energetyczne: Wprowadzenie obowiązkowych etykiet energetycznych dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych, takich jak lodówki, telewizory czy komputery. Etykiety informują o zużyciu energii urządzenia i pozwalają na wybór bardziej energooszczędnych produktów.
  4. Wymóg stosowania źródeł energii odnawialnej: Wprowadzenie wymogu dla przedsiębiorstw energetycznych i elektrowni, aby zwiększyły udział energii odnawialnej w swojej produkcji, a także zachęcanie do inwestycji w rozwój źródeł energii odnawialnej.
  5. Kampanie informacyjne: Kampanie informacyjne i edukacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści związanych z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej i promowanie energooszczędnych rozwiązań.
  6. Stworzenie systemu opłat za emisję CO2: Wprowadzenie systemu opłat za emisję CO2 dla elektrowni i innych instalacji, które emitują gaz cieplarniany, co stanowiłoby zachętę do ograniczenia emisji.

Wdrożenie takiego planu wymagałoby współpracy rządu, przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz społeczeństwa, aby osiągnąć efektywne i trwałe zmiany w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Stopnie zasilania

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów i powiadomień operatorów o obowiązujących stopniach zasilania. Obowiązujące stopnie zasilania określa operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Operator realizując postanowienia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła przekazuje w załączeniu Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na dany okres.

Maksymalny pobór mocy w obiekcie w zależności od stopnia zasilania:

Przykładowy pobór mocy w obiekcie w zależności od stopnia zasilania

Ponadto w oparciu o zapisy rozporządzenia w przypadku wprowadzenia 11 stopnia zasilania Odbiorca jest zobowiązany do poboru mocy w wysokości nieprzekraczającej mocy umownej wskazanej w realizowanej umowie.

W przypadku zawarcia – w okresie obowiązywania Planu – nowej umowy/umów lub ich aktualizacji skutkujących zmianą wielkości mocy umownej, Odbiorca jest zobowiązany do dalszego przestrzegania zapisów niniejszego Planu, z dodatkowym obostrzeniem: jeżeli dla obowiązującego stopnia zasilania wskazany maksymalny pobór mocy przekracza wielkość mocy umownej po zmianie to Odbiorca nie może pobierać mocy większej od wielkości mocy umownej obowiązującej po zmianie.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Koparki w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym we Wrocławiu

Koparki w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym we Wrocławiu

Koparki i koparko-ładowarki to kluczowe maszyny budowlane, które odgrywają ważną

Next
Bezpieczne i szczelne przejścia przez ścianę dla kabli i rur

Bezpieczne i szczelne przejścia przez ścianę dla kabli i rur

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub przemysłową, z pewnością zależy Ci