Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Misją portalu jest ukazanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy jakie wystepuje w zakładach pracy.

O czym pamiętać w przypadku zatrudnienia cudzoziemców w swojej firmie?

Zatrudnianie cudzoziemców i rodzaje umów - co trzeba wiedzieć?

Zatrudnianie cudzoziemców związane jest z zapewnieniem warunków zatrudnienia, które będą odpowiadały polskim przepisom prawa. Podjęcie pracy przez obcokrajowca jest możliwe dzięki pracodawcy, który dysponuje siedzibą firmy na terytorium RP. Jednak przy zatrudnianiu cudzoziemców należy pamiętać także o innych czynnikach, które stają się wymogiem do oferowania pracy osobie z zagranicy. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Odpowiadamy!

Zatrudnianie cudzoziemców i rodzaje umów

Za zatrudnianie cudzoziemców mogą odpowiadać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki, fundacje, czy stowarzyszenia. Co jednak istotne – istnieje kategoria cudzoziemców, którzy mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, co mieszkańcy RP. Są to obywatele państw członkowskich UE, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli państw UE, do których dołączyła także Norwegia, Islandia i Liechtenstein). Takie same warunki pracy, co Polakom, przysługują także obywatelom Szwajcarii, a także państwa, które dysponuje możliwością swobodnego przepływu osób na podstawie porozumienia między UE a państwami członkowskimi

Ze względu na obowiązującą sytuację pracowniczą, wymienieni obywatele mogą zostać zatrudnieni na podstawie kilku typów umów. Wskazuje się, że są to:

  • umowa o pracę na okres próbny, 
  • umowa o pracę na czas określony/nieokreślony, 
  • umowa zlecenie, 
  • umowa o dzieło, 
  • umowa o pracę nakładczą, 
  • umowa o pomocy przy zbiorach. 

Więcej informacji na temat zatrudnienia i delegowania cudzoziemca, znajdziesz pod adresem: https://adwokatspiewak.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow

Zezwolenie na pracę – co trzeba o nim wiedzieć?

Cudzoziemcy, którzy nie zaliczają się do wskazanych powyżej kategorii pracowników, zatrudnianych na zasadach obowiązujących też obywateli RP, mogą podjąć pracę na terenie Polski. Jednak w takim wypadku konieczne jest wydanie zezwolenia na pracę, które przydzielane się na podstawie decyzji administracyjnej przez wojewodę. Dokument jest przyznawany na okres nie dłuższy niż 3 lata, z zaznaczeniem, że istnieje możliwość jego przedłużenia. Co więcej – osoba z zagranicy, która pełni dodatkowo funkcję w zarządzie osoby prawnej, zatrudniającej powyżej 25 osób, może otrzymać zezwolenie ważne przez maksymalnie 5 lat. W dodatku należy mieć na uwadze, że w zależności od województwa, wojewodzie przysługuje prawo wydania rozporządzenia, skracającego okres przyznanego zezwolenia. Ponadto w niektórych przypadkach uznaje się, że może on odmówić wydania zezwolenia na pracę. 

Oprócz standardowego zezwolenia na pracę typu A, B, C, D lub E obcokrajowcom przysługują również inne rodzaje zezwoleń. Zezwolenie sezonowe przysługuje cudzoziemcom maksymalnie przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Można je zdobyć za sprawą starosty, który wydaje pozwolenie za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Istotne jest także zezwolenie jednolite, a więc wydanie pozwolenia na pobyt czasowy i pracę w ramach jednej procedury. Oznacza to, że obcokrajowiec nie ma obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pobyt, z kolei pracodawca nie musi zabiegać o pozwolenie na pracę, czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Rodzina a praca cudzoziemca – jak to połączyć?

Cudzoziemiec, który jest członkiem rodziny innego obcokrajowca, przebywającego w Polsce, może starać się zdobyć zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Jednak w takiej sytuacji muszą zostać spełnione określone warunki, uprawniające do czasowego pobytu w kraju, a więc zgodne z obowiązującym w RP prawem. Co ważne – w wyniku chęci połączenia z rodziną, cudzoziemiec może także w imieniu swoich małoletnich dzieci ubiegać się o przyznanie im zezwolenia na pobyt czasowy.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Księga obiektu budowlanego KOB
Książka obiektu budowlanego

Księga obiektu budowlanego KOB

Księga obiektu budowlanego (KOB) to dokumentacja techniczna, która zawiera

Next
Dozór techniczny w Gdańsku, w budynkach przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy

Dozór techniczny w Gdańsku, w budynkach przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy

Wynajem krótkoterminowy apartamentów w Gdańsku cieszy się coraz większą

You May Also Like